MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

TOW

 Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UpCOM)

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn chính thức thành lập trên cơ sở hợp nhất CTCP cấp nước Trà Nóc và CTCP Cấp nước Ô Môn theo Công văn số 1814/UBND-KT ngày 23/4/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hợp nhất CTCP cấp nước Trà Nóc và CTCP cấp nước Ô Môn.
Cập nhật:
14:15 Thứ 6, 24/05/2024
19.4
  -2.4 (-11.01%)
Khối lượng
189
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  21.8
 • Giá trần
  25
 • Giá sàn
  18.6
 • Giá mở cửa
  19.4
 • Giá cao nhất
  19.4
 • Giá thấp nhất
  19.4
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  -100
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  39.94 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/01/2019
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 12.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 5,318,800
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 30/05/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 30/05/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
- 30/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
- 19/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 21/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 50%
- 19/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.94
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1,937.66
 •        P/E :
  10.01
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  19.77
 •        P/B:
  0.98
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  546
 • KLCP đang niêm yết:
  7,978,150
 • KLCP đang lưu hành:
  7,978,150
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  154.78
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2017 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp       Quý 3- 2017 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 59,888,757 64,906,429 64,315,207 69,133,860
Giá vốn hàng bán 32,057,222 34,083,844 33,281,288 35,869,829
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 27,831,535 30,822,585 31,033,919 33,264,031
Lợi nhuận tài chính -1,796,315 -1,615,164 -996,504 -713,743
Lợi nhuận khác 225,721 -624,946 -524,830 -201,164
Tổng lợi nhuận trước thuế 19,550,476 20,505,714 21,018,200 22,105,755
Lợi nhuận sau thuế 15,608,670 17,545,156 18,814,786 15,458,969
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 15,608,670 17,545,156 18,814,786 15,458,969
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 11,956,841 12,434,273 25,157,595 21,373,023
Tổng tài sản 143,971,301 152,536,734 177,726,668 184,358,708
Nợ ngắn hạn 24,382,333 24,395,516 16,363,564 20,490,040
Tổng nợ 33,505,027 36,386,529 24,527,750 26,614,173
Vốn chủ sở hữu 110,466,274 116,150,205 153,198,918 157,744,535
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.