MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

LLM

 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP - LILAMA - LLM
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là LILAMA) trƣớc đây là doanh nghiệp do Bộ Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ; hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp, gia công, chế tạo thiết bị cho các công trình công nghiệp và dân dụng với đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề và phương tiện, máy móc thi công chuyên ngành tiên tiến.
Cập nhật:
14:15 Thứ 3, 23/04/2024
9.9
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  9.9
 • Giá trần
  11.3
 • Giá sàn
  8.5
 • Giá mở cửa
  9.9
 • Giá cao nhất
  0
 • Giá thấp nhất
  0
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  48.99 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/08/2017
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 21.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 79,726,104
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 24/11/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 1%
- 17/11/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 1%
- 26/10/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 29/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 14/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 02/11/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 30/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.25%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.04
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.04
 •        P/E :
  257.14
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  12.50
 •        P/B:
  0.84
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  30
 • KLCP đang niêm yết:
  79,726,104
 • KLCP đang lưu hành:
  79,726,104
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  789.29
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 421,247,026 855,201,955 1,370,638,609 2,430,178,221
Giá vốn hàng bán 430,861,554 901,568,455 1,294,248,185 2,354,946,499
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV -9,614,529 -46,366,500 76,390,425 75,231,722
Lợi nhuận tài chính -8,329,573 12,856,124 19,717,319 -16,092,517
Lợi nhuận khác 2,911,351 -1,201,169 697,858 -42,937
Tổng lợi nhuận trước thuế -4,223,280 -42,135,375 5,204,720 27,964,077
Lợi nhuận sau thuế -5,907,161 -44,973,086 4,239,884 26,001,420
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -219,761 -37,265,244 7,714,541 32,839,930
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 5,273,939,600 5,047,527,081 5,022,536,682 5,562,297,604
Tổng tài sản 6,126,970,362 5,899,661,308 5,873,675,458 6,399,554,307
Nợ ngắn hạn 5,076,302,931 4,901,703,845 4,904,393,214 5,349,809,641
Tổng nợ 5,150,170,392 4,976,870,690 4,949,972,292 5,460,622,441
Vốn chủ sở hữu 976,799,970 922,790,619 923,703,167 938,931,867
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.