MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CC1 - Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Giai đoạn từ 01-10-2022 đến 30-09-2023)

NgàySự kiệnTrọng số - số ngày(A)KLĐLH thực tế (B)Hệ số (C)(D) = (B x C)
01/10/2022 KLĐLH thực tế đầu kỳ: 328934469 cp. 362 328,934,469 1.09 358,538,572
04/10/2022 Đăng ký giao dịch bổ sung 9.260.382 cổ phiếu
17/10/2022 Giao dịch 9.260.382 cổ phiếu ĐKGD bổ sung
17/11/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
28/09/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:9) 3 358,507,825 358,507,825
14/11/2023 ĐKGD bổ sung 29.573.356 cổ phiếu
24/11/2023 Giao dịch 29.573.356 cổ phiếu phát hành thêm
24/11/2023 Giao dịch 29.573.356 cổ phiếu phát hành thêm
30/09/2023 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 358507825 cp. 358,507,825 358,507,825
KLĐLH bình quân = ∑[(D) x (A)] / ∑[(A)] = 358,538,320 (cp)
Tổng LNST trong kỳ = 186,596,543 (nghìn đồng)
EPS cơ bản = 0.52 (nghìn đồng/cp)

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU LÃI TRÊN 1 CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG (EPS)

Chỉ tiêu Lãi trên một cổ phiếu (EPS) được CafeF tính toán dựa theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Số liệu EPS được công bố tại CafeF.vn là EPS điều chỉnh. Nguyên tắc cơ bản của việc điều chỉnh EPS theo phương pháp này là đảm bảo Hệ số P/E cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ = Hệ số P/E tại đầu ngày GDKHQ, hay nói cách khác là loại bỏ những tác động của việc điều chỉnh thị giá lên chỉ tiêu EPS cơ bản tại ngày GDKHQ.

Chỉ tiêu EPS của CafeF.vn được tính toán trên số liệu tài chính 4 quý gần nhất của doanh nghiệp. Trong trường hợp không có đủ số liệu của 4 quý gần nhất, chỉ tiêu EPS sẽ được tính toán dựa theo số liệu của năm tài chính gần nhất.

Việc tính toán chỉ tiêu EPS điều chỉnh sử dụng nền tảng là chỉ tiêu EPS cơ bản, theo đó:

EPS cơ bản = Lãi chia cổ đông / KLCP LHBQ trong kỳ
Trong đó:
  • - Lãi chia cổ đông: Lợi nhuận Sau thuế - Lợi ích của cổ đông thiểu số
  • - KLCP Lưu hành Bình quân trong kỳ: Số cổ phiếu lưu hành trong kỳ (trượt 4 quý)
    được tính bình quân theo yếu tố gia quyền là số ngày mà cổ phiếu đó được lưu hành.

Chỉ tiêu EPS điều chỉnh chính là chỉ tiêu EPS cơ bản được điều chỉnh dựa vào hệ số điều chỉnh, và sẽ được tính toán lại vào cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ của các sự kiện như Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ phiếu thưởng, Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, Chia tách cổ phiếu, Hoán đổi cổ phiếu để Sát nhập. Riêng đối với trường hợp Mua/Bán lại Cổ phiếu quỹ sẽ được ghi nhận ngày kết thúc đợt mua/bán và khối lượng thực hiện.

EPS điều chỉnh = EPS cơ bản x Hệ số điều chỉnh   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.