MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 03/07/2023, 00:00
UCT

 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (UpCOM)

Giá hiện tại: UCT 6.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UCT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Có giữ chức Thành viên BKS từ 23/06/2023

 

 

Theo HNX

Các tin khác
UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các công tác, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ
UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UCT: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
UCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
UCT: Điều lệ công ty (sửa đổi ngày 23/06/2023)
UCT: Ông Lưu Việt Chiến, Nguyễn Thạch Em là người đại diện theo pháp luật từ 20.2.2024
UCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
UCT: Nghị quyết HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
UCT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.