MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 25/05/2023, 14:34
TVP

 Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (UpCOM)

Giá hiện tại: TVP 16.0 +1.0(+6.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVP: CTCP Dược AIKYA đăng ký mua 2.000.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Dược AIKYA
- Mã chứng khoán: TVP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.490.580 CP (tỷ lệ 86,43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/06/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Ngọc Sơn Mai Văn Sáu Nguyễn Đắc Hải Trần Lê Nam
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 426.600 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 1,45%) 0%) 0%) 0%)


Theo HNX

Các tin khác
TVP: Hủy đăng ký 29.493.529 cổ phiếu tại VSD
TVP: Quyết định hủy ĐKGD 29.493.529 cổ phiếu
TVP: 24.10.2023, ngày giao dịch cuối cùng của 29.493.529 cổ phiếu ĐKGD
TVP: Công văn của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng
TVP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
TVP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
TVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TVP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
TVP: Ông Lê Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc đã bán 55.000 CP
TVP: CTCP Dược AIKYA đã mua 1.184.900 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.