MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
TVD

 Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX)

Giá hiện tại: TVD 12.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVD: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023; Kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất - kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2024;
+ Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2023 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
+ Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2024;
+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);
+ Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

 

Theo HNX

Các tin khác
TVD: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
TVD: 29.5.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (900 đ/cp)
TVD: 30.5.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2023 (900 đ/cp)
TVD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
TVD: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TVD: Báo cáo thường niên 2023
TVD: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TVD: Ông Phạm Thế Hưng tiếp tục làm Phó GĐ từ 22.3.2024
TVD: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TVD: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.