MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/03/2024, 00:00
TTS

 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (UpCOM)

Giá hiện tại: TTS 6.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTS: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTS của CTCP Cán thép Thái Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:
* Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
          - Nội dung họp: * Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2024;
* Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
          - Nội dung họp: * Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024;
* Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung;
* Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TTS: Nhận được Bản án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
TTS: Đính chính Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
TTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTS: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TTS: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TTS: Ông Đoàn Đức Lâm là con rể của Tổng Giám đốc Trần Tuấn
TTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
TTS: Báo cáo và giải trình giá cổ phiếu TTS của Công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.