MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
TSG

 Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: TSG 13.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TSG: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Đ/c: Số 01, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
          - Thời gian họp: trong tháng 04/2024, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
TSG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Dũng
TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về nhiệm vụ trong tâm công tác quý III năm 2024
TSG: 12.07.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
TSG: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
TSG: 14.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp)
TSG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
TSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về nhiệm vụ SXKD
TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.