MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
TSD

 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO (UpCOM)

Giá hiện tại: TSD 6.3 +0.7(+12.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TSD: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSD của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Hòn Ngư – 228 Bình Minh – thị xã Cửa Lò – Nghệ An
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03 năm 2024

Theo HNX

Các tin khác
TSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TSD: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty
TSD: Giải trình về việc cổ phiếu bị cảnh báo
TSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TSD: Thông báo về trạng thái chứng khoán
TSD: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch
TSD: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo
TSD: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Hòa và bà Thiều Thị Yến
TSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TSD: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.