MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
TQW

 CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (UpCOM)

Giá hiện tại: TQW 8.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TQW: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch 2024;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
          - Thời gian họp: Dự kiến 07h30p ngày 19/04/2024.

 

Theo HNX

Các tin khác
TQW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TQW: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TQW: 12.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TQW: Quyết định HĐQT thông qua KHKD năm 2024
TQW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TQW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
TQW: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
TQW: 14.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (360đ/cp)
TQW: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022
TQW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.