MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
TOP

 Công ty cổ phần Phân phối Top One (UpCOM)

Giá hiện tại: TOP 1.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TOP: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOP của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị và Tổ thư ký công ty;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
TOP:Vợ ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
TOP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TOP: Báo cáo thường niên 2023
TOP: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TOP: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TOP: Bà Tống Thị Lư làm Kế toán trưởng từ 1.2.2024
TOP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TOP: Khởi tố hình sự "Tham ô tài sản" với nguyên Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Tạo và thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Khá
TOP: Ông Trần Anh Tuấn làm TGĐ từ 29.11.2023, ông Nguyễn Bình Minh làm Chủ tịch UBKT từ 16.10.2023
TOP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.