MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 22/02/2024, 00:00
TMS

 Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Giá hiện tại: TMS 57.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SPV: CTCP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: SPV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.192.900 CP (tỷ lệ 20,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/03/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh An Trung
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ  0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HOSE

Các tin khác
TMS: CTCP Vinaprint đăng ký mua 28.800 cp
TMS: CTCP Vinaprint đã mua 100.000 cp
TMS: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
TMS: Nghị quyết HĐQT bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
TMS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty con
VNT: CTCTP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu
VNT: CTCP Transimex chưa mua 100.000 cổ phiếu
TMS: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC năm 2023 trước và sau kiểm toán
TMS: Ông Bùi Minh Tuấn - thành viên HĐQT đăng ký bán 1.000.000 cp
TMS: CTCP Vinaprint đăng ký mua 100.000 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.