MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/12/2023, 00:00
TMS

 Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Giá hiện tại: TMS 54.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VNT: CTCP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Transimex
- Mã chứng khoán: VNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.635.764 CP (tỷ lệ 21,84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thái Nhi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Chinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/01/2024.

Theo HOSE

Các tin khác
TMS: Thông báo hồ sơ đề cử ứng viên bầu Thành viên BKS
TMS: Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 20/04/2024
TMS: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
TMS: CTCP Vinaprint đăng ký mua 28.800 cp
TMS: CTCP Vinaprint đã mua 100.000 cp
TMS: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
TMS: Nghị quyết HĐQT bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
TMS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty con
VNT: CTCTP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu
VNT: CTCP Transimex chưa mua 100.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.