MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 19/01/2024, 00:00
TMS

 Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Giá hiện tại: TMS 54.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLX: CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: CLX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.073.800 CP (tỷ lệ 30,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Hiện thực hóa lợi nhuận, bổ sung nguồn vốn cho danh mục các dự án đầu tư nhiều tiềm năng khác của Công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/02/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58.013 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HOSE

Các tin khác
TMS: Thông báo hồ sơ đề cử ứng viên bầu Thành viên BKS
TMS: Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 20/04/2024
TMS: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
TMS: CTCP Vinaprint đăng ký mua 28.800 cp
TMS: CTCP Vinaprint đã mua 100.000 cp
TMS: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
TMS: Nghị quyết HĐQT bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
TMS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty con
VNT: CTCTP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu
VNT: CTCP Transimex chưa mua 100.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.