MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/01/2024, 00:00
TKG

 CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (HNX)

Giá hiện tại: TKG 2.5 -0.1(-3.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TKG: Vũ Hoàng Thuận - CĐL - đã mua 63.000 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hoàng Thuận
- Họ tên người có liên quan: Vũ Khánh Hòa
- Mối quan hệ: Em ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 6,78%
- Mã chứng khoán: TKG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.000 CP (tỷ lệ 0,35%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 63.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 85.000 CP (tỷ lệ 1,35%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 428.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 6,78%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 513.200 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 8,13%
- Lý do thay đổi sở hữu: thực hiện mua cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/01/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TKG: Duy trì cảnh báo từ 8.7.2024
TKG: Cảnh báo từ 28.5.2024
TKG: Hạn chế giao dịch từ 22.5.2024
TKG: Kiểm soát từ 9.5.2024
TKG: Bổ sung lý do chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
TKG: Cổ phiếu bị cảnh báo từ 24.4.2024
TKG: Cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
TKG: Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT
TKG: Đoàn Thị Thanh Yến - đã bán 500.000 cp - không còn là cổ đông lớn
TKG: Ông/bà Vũ Khánh Hòa - đã mua 262.000 - trở thành CĐL
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.