MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 09/03/2023, 08:59
TIN

 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (UpCOM)

Giá hiện tại: TIN 11.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIN: 27.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình về việc thông qua mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
+ Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Vietcredit;
+ Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Tờ trình nội dung khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2023


Theo HNX

Các tin khác
TIN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh T.Hồ Chí Minh chấp thuận thay đổi địa điểm chi nhánh T.P Hồ Chí Minh
TIN: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
TIN: Nghị quyết HĐQT thông qua bán ưu đãi tỷ lệ 100:30 giá 10.000 đ/cp
TIN: Bà Trang Ngọc Yến Vỹ tiếp tục làm người Phụ trách Kế toán từ 26.11.2023
TIN: 27.11.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản v/v tái cơ cấu xử lý nợ xấu
TIN: Nghị quyết HĐQT thông qua đổi ngày chốt DS lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
TIN: Nghị quyết HĐQT thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
TIN: Giấy phép Thành lập và hoạt động số 48/GP-NHNN do NHNN Việt Nam cấp đổi
Công ty tài chính hiếm hoi trên sàn lỗ lớn 62 tỷ, tỷ lệ nợ xấu đã “nhảy vọt” gấp đôi lên 20,45%
TIN: Quy chế Công bố thông tin
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.