MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/09/2023, 00:00
THW

 Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: THW 9.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
THW: Nghị quyết HĐQT về các phụ lục hợp đồng ký ngày 22.3.2023
Các tin khác
THW: Dự thảo hợp đồng trình ĐHCĐ thường niên năm 2024
THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng giao dịch với người liên quan
THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về các giao dịch đã ký kết
THW: Ký Phụ lục hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
THW: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
THW: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch
THW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
THW: Nghị quyết HĐQT thống nhất ủy quyền Giám đốc ký hợp đồng phân phố nước sạch năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.