MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
THU

 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UpCOM)

Giá hiện tại: THU 7.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
THU: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính năm 2023; thông qua mức chia cổ tức, thời gian chia cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024; thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023 và phương án trích lập quỹ năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
          - Thời gian họp: Dự kiến 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2024

Theo HNX

Các tin khác
THU: Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
THU: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Thiều Văn San và Nguyễn Tiến Hải
THU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
THU: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
THU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
THU: Quyết định duy trì diện cảnh báo và Thông báo về trạng thái chứng khoán
THU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
THU: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty
THU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
THU: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.