MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
TET

 Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)

Giá hiện tại: TET 28.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TET: 27.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau tại Thư mời cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: www.textaco.vn)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;
+ Các tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
TET: Thay đổi giấy ĐKKD do gia hạn thẻ CCCD của người đại diện pháp luật
TET: 17.5.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2023 (300 đ/cp) và tạm ứng cổ tức năm 2024 (500 đ/cp)
TET: 20.5.2024, chốt DS trả cổ tức còn lại năm 2023 (300 đ/cp) và tạm ứng cổ tức năm 2024 (500 đ/cp)
TET: Nghị quyết HĐQT thông qua chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2024
TET: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
TET: Báo cáo thường niên 2023
TET: 24.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TET: 27.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TET: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
TET: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.