MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 12/01/2024, 00:00
TB8

 CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UpCOM)

Giá hiện tại: TB8 11.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TB8: 5.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024;
+ Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
+ Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024;
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội).
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 14/03/2024 đến 29/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
TB8: 14.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp)
TB8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TB8: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023
TB8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TB8: Báo cáo thường niên 2023
TB8: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TB8: Hủy ngày chốt DS (6.2.2024) tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TB8: 18.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TB8: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TB8: 5.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.