MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/03/2024, 00:00
SSG

 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)

Giá hiện tại: SSG 15.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SSG: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2024; Các vấn đề khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở Công ty, số 40 Đường số 1, Khu phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
SSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SSG: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
SSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SSG: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT
SSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SSG: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SSG: Trương Quang Anh Nguyên - đã mua 500.000 cp - trở thành CĐL
SSG: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 15.03.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.