MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
SPV

 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (UpCOM)

Giá hiện tại: SPV 18.2 -3.2(-14.95%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SPV: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
SPV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SPV: CTCP Transimex - đăng ký mua 100.000 CP
SPV: CTCP Transimex - đã mua 20.000 CP
SPV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SPV: Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Hậu giữ chức Tổng giám đốc từ 18.03.2024
SPV: CTCP Dịch vụ văn hóa Việt - CĐL - đã mua 10.100 cp
SPV: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SPV: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SPV: CTCP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu
SPV: CTCP Transimex đã mua 28.900 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.