MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/02/2024, 00:00
SPV

 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (UpCOM)

Giá hiện tại: SPV 19.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SPV: CTCP Transimex đã mua 28.900 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: SPV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.164.000 CP (tỷ lệ 20,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.192.900 CP (tỷ lệ 20,3%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Biến động giá trị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/02/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh An Trung
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
SPV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SPV: CTCP Transimex - đăng ký mua 100.000 CP
SPV: CTCP Transimex - đã mua 20.000 CP
SPV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SPV: Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Hậu giữ chức Tổng giám đốc từ 18.03.2024
SPV: CTCP Dịch vụ văn hóa Việt - CĐL - đã mua 10.100 cp
SPV: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SPV: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SPV: CTCP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu
SPV: CTCP Transimex đã mua 28.900 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.