MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/12/2023, 00:00
SII

 Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: SII 18.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SII: CTCP Đầu tư Ngành nước DNP đăng ký mua 20.395.550 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
- Mã chứng khoán: SII
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.259.200 CP (tỷ lệ 19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.395.550 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/01/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Hùng
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lều Mạnh Huy
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Đức Vũ
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Thùy Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 

 

Theo HNX

Các tin khác
SII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SII: Đơn từ nhiệm của ông Philip Hermann - Thành viên HĐQT và bà Rose Ann Luna Badidoy - Thành Viên BKS
SII: Công bố thông tin về việc Công ty Enviro không còn là công ty con
SII: Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hùng giữ chức Chủ tịch HDDQT từ 19.04.2024
SII: Nghị quyết Hội đồng quản trị về các giao dịch của công ty
SII: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thành
SII: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
SII: 27.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SII: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
SII: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.