MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 06/05/2024, 00:00
SGI

 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UpCOM)

Giá hiện tại: SGI 15.8 +0.8(+5.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SGI: 20.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGI của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cho cổ đông sau
          - Địa điểm tổ chức họp: 47 Đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, Tp.HCM.
          - Nội dung họp: Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo HĐQT năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
SGI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SGI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
SGI: Bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Linh là người đại diện pháp luật công ty
SGI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SGI: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
SGI: Cập nhật, bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
SGI: Cập nhật điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
SGI: 20.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SGI: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ và chốt danh sách cổ đông tham dự
SGI: Đính chính nội dung ghi tại Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.