MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/10/2023, 00:00
SDV

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (UpCOM)

Giá hiện tại: SDV 38.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DND: Nghị quyết HĐQT thông qua ký hợp đồng
Các tin khác
SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v Vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trưởng tỉnh Đồng Nai
SDV: Bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng giữ chức Tổng Giám đốc công ty
SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ký kết hợp đồng với người có liên quan
SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
SDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SDV: Bổ nhiệm bà Phan Thị Ngân giữ chức Thành viển Ban kiểm soát từ 02.04.2024
SDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SDV: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm
SDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.