MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 23/06/2023, 17:38
SDT

 Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (UpCOM)

Giá hiện tại: SDT 4.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDT: Công bố đổi ngày trả cổ tức

.


Theo HNX

Các tin khác
SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SDT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
SDT: Cổ đông Nguyễn Chí Hiếu đã bán 133.400 cổ phiếu
SDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024
SDT: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SDT: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SDT: Ông Nguyễn Văn Đoài giữ chức Người được ủy quyền CBTT từ 16.02.2024
SDT: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NLQ sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết
SDT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đoài giữ chức Người công bố thông tin 16.02.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.