MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 07/02/2024, 00:00
SD5

 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (HNX)

Giá hiện tại: SD5 7.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SD5: 5.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD5 của CTCP Sông Đà 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2024 (thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.
          - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/03/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/03/2024.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Theo HNX

Các tin khác
SD5: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
SD5: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
SD5: Ông Nguyễn Văn Cường làm Phó TGĐ từ 25.5.2024
SD5: Ông Nguyễn Đắc Điệp tiếp tục làm TGĐ từ 25.5.2024
SD5: 7.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SD5: Ông Nguyễn Đại Thụ-thành viên HĐQT độc lập mất ngày 8.4.2024
SD5: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 13
SD5: Báo cáo thường niên 2023
SD5: Ông Trịnh Trọng Hùng làm Thư ký công ty từ 18.3.2024
SD5: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.