MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/05/2024, 00:00
SCL

 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (UpCOM)

Giá hiện tại: SCL 33.0 -0.5(-1.49%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCL: Con gái ông Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.002.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Thị Nhung
- Mã chứng khoán: SCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.411.166 CP (tỷ lệ 7,56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Kiều Quang Vọng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 50.514 CP (tỷ lệ 0,27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ánh Hồng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 602.854 CP (tỷ lệ 3,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.002.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/05/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
SCL: Ký hợp đồng kiểm toán
SCL: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 191.000 CP
SCL: Con ông Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đã bán 1.002.400 CP
SCL: Em ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT - đã mua 200.000 CP
SCL: Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đã mua 300.000 CP
SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v phát hành cổ phiếu
SCL: Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP
SCL: Em ruột ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
SCL: Con gái ông Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.002.400 CP
SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.