MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
SCL

 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (UpCOM)

Giá hiện tại: SCL 25.3 -4.4(-14.81%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCL: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCL của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 22/4/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
          - Nội dung họp:
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
  • Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023;
  • Phương án phân chia lợi nhuận 2023;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  • Báo cáo trả thù lao năm 2023 và phương án trả thù lao năm 2024;
  • Sửa đổi điều lệ;
  • Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh;
  • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

 

Theo HNX

Các tin khác
SCL: Ký hợp đồng kiểm toán
SCL: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 191.000 CP
SCL: Con ông Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đã bán 1.002.400 CP
SCL: Em ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT - đã mua 200.000 CP
SCL: Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đã mua 300.000 CP
SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v phát hành cổ phiếu
SCL: Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP
SCL: Em ruột ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
SCL: Con gái ông Kiều Quang Vọng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.002.400 CP
SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.