MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 12/06/2024, 00:00
SAP

 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: SAP 14.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SAP: Thay đổi nhân sự thành viên Ban giám đốc công ty
Các tin khác
SAP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 08.08/NQ-HĐQT/2024
SAP: Thay đổi nhân sự thành viên Ban giám đốc công ty
SAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 04/NQ-HĐQT/2024
SAP: Đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS
SAP: Bổ nhiệm bà Võ Thị Kim Anh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát từ 16.04.2024
SAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung, thời gian ,địa điểm và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ
SAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SAP: Báo cáo thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.