MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 18/01/2024, 00:00
SAP

 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: SAP 11.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SAP: 6.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAP của Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM, địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau.

 

Theo HNX

Các tin khác
SAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 04/NQ-HĐQT/2024
SAP: Đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS
SAP: Bổ nhiệm bà Võ Thị Kim Anh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát từ 16.04.2024
SAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung, thời gian ,địa điểm và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ
SAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SAP: Báo cáo thường niên 2023
SAP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SAP: 6.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SAP: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.