MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mã CK
Nguồn báo cáo
Ngành
 

Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu Vinalink

Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS 
Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Logistics Vinalink - Mã CK: VNL(16.5 0.3 %)
Chi tiết: Dạng tệp:    Ngày phát hành: 29/09/2011 
  • Kết thúc năm tài chính 2010, VNL có mức tăng trưởng cao về doanh thu – đạt 383,5 tỷ đồng tương ứng 153% kế hoạch, bằng 160% năm 2009.Tuy nhiên LNST lại giảm nhẹ so với 2009, đạt mức 23,65 tỷ đồng.
  • Bước sang năm 2011, kế hoạch đặt ra là doanh thu 430 tỷ, LNTT 29 tỷ, cổ tức sẽ là 15%.Theo kết quả HĐKD soát xét 6 tháng, hiện doanh thu đang ở mức 184,5 tỷ đồng và LNTT đạt 12,61 tỷ đồng tƣơng ứng đạt 42,9% và 43,5% so với kế hoạch năm nay. So với cùng kỳ năm 2010 doanh thu tăng 21,38%; LNST đạt 89%.
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới info@cafef.vn
Ngày Tiêu đề Nguồn Mã CK
liên quan
Tải về
12/07/2024 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VƯỢT KỲ VỌNG - PHS PHS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - QNS (Q2/2024) DSCS  QNS 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - VCI (Q2/2024) DSCS  VCI 
12/07/2024 Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng - MBS MBS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP - ACBS ACBS  IDC, SIP, KBC, BCM, GVR 
12/07/2024 TNH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 27.000 Đồng/cp): Kế hoạch mở rộng trên toàn quốc giúp nâng công suất gấp 4 lần trước năm 2030 SSI  TNH 
12/07/2024 Báo cáo phân tích kỹ thuật MBB- ORS ORS  MBB 
12/07/2024 KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tháng 7.2024 ORS  Báo cáo chiến lược 
12/07/2024 BMP - Lợi suất cổ tức hấp dẫn - MIRAE MIRAE  BMP 
12/07/2024 Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM- FPTS FPTS  DPM 
 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.