MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mã CK
Nguồn báo cáo
Ngành
 

GAS - Cổ tức “khủng” và tăng đầu tư TSCĐ - ABS

Nguồn báo cáo: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - ABS 
Doanh nghiệp: Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP - Mã CK: GAS(77.0 -1.0 %)
Chi tiết: Dạng tệp:    Ngày phát hành: 30/05/2024 
  • Nhận định năm 2024 khó khăn thách thức vẫn còn hiện hữu, GAS lên kế hoạch giảm mạnh svck. Cụ thể: các chỉ tiêu sản lượng đều giảm svck, Tổng doanh thu năm 2024 đạt 70.176 tỷ đồng (-24% svck) và LNST đạt 5.798 tỷ đồng (-50,8% svck).
  • Về phương án phân phối lợi nhuận: ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 ở mức “khủng” với tỷ lệ 60% (đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết) và năm 2024 dự kiến là 20%.
  • Về tình hình đầu tư, năm 2024 GAS lên kế hoạch giải ngân 1.919 tỷ đồng bằng VCSH.
  • Trong năm 2024-2025, GAS dự kiến sẽ chấp thuận/thông qua các hợp đồng với khối lượng khí cam kết bao tiêu lên tới 10,9 tỷ m3 với các chủ mỏ của mỏ Nam Du – U Minh, Thiên Nga – Hải Âu, Khánh Mỹ – Đầm Dơi & Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa định hạn cấp cho NMĐ Nhơn Trạch 3&4.

 

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới info@cafef.vn
Ngày Tiêu đề Nguồn Mã CK
liên quan
Tải về
12/07/2024 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VƯỢT KỲ VỌNG - PHS PHS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - QNS (Q2/2024) DSCS  QNS 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - VCI (Q2/2024) DSCS  VCI 
12/07/2024 Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng - MBS MBS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP - ACBS ACBS  IDC, SIP, KBC, BCM, GVR 
12/07/2024 TNH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 27.000 Đồng/cp): Kế hoạch mở rộng trên toàn quốc giúp nâng công suất gấp 4 lần trước năm 2030 SSI  TNH 
12/07/2024 Báo cáo phân tích kỹ thuật MBB- ORS ORS  MBB 
12/07/2024 KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tháng 7.2024 ORS  Báo cáo chiến lược 
12/07/2024 BMP - Lợi suất cổ tức hấp dẫn - MIRAE MIRAE  BMP 
12/07/2024 Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM- FPTS FPTS  DPM 
 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.