MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mã CK
Nguồn báo cáo
Ngành
 

Cập nhật STB – MUA - ACBS

Nguồn báo cáo: Công ty TNHH Chứng khoán ACB - ACBS 
Doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Mã CK: STB(30.3 -1.0 %)
Chi tiết: Dạng tệp:    Ngày phát hành: 07/06/2024 

ACBS hạ giá mục tiêu xuống 36.200 đồng/cp do lợi nhuận từ HĐKD cốt lõi của STB kém hơn kỳ vọng nhưng duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu của ACBS tương ứng với P/E và P/B dự phóng 12 tháng lần lượt là 5,6 lần và 1,1 lần. Tuy nhiên, giá mục tiêu trên chưa bao gồm lợi nhuận tiềm năng từ việc thanh lý tài sản đảm bảo là lô 32,5% cổ phần STB. Trong trường hợp ngân hàng đấu giá thành công, định giá cổ phiếu STB có thể tăng thêm 11.000 đồng/cp, với giả định ngân hàng thu hồi đủ gốc và lãi của khoản nợ đảm bảo bằng số cổ phần STB nêu trên.

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới info@cafef.vn
Ngày Tiêu đề Nguồn Mã CK
liên quan
Tải về
12/07/2024 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VƯỢT KỲ VỌNG - PHS PHS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - QNS (Q2/2024) DSCS  QNS 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - VCI (Q2/2024) DSCS  VCI 
12/07/2024 Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng - MBS MBS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP - ACBS ACBS  IDC, SIP, KBC, BCM, GVR 
12/07/2024 TNH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 27.000 Đồng/cp): Kế hoạch mở rộng trên toàn quốc giúp nâng công suất gấp 4 lần trước năm 2030 SSI  TNH 
12/07/2024 Báo cáo phân tích kỹ thuật MBB- ORS ORS  MBB 
12/07/2024 KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tháng 7.2024 ORS  Báo cáo chiến lược 
12/07/2024 BMP - Lợi suất cổ tức hấp dẫn - MIRAE MIRAE  BMP 
12/07/2024 Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM- FPTS FPTS  DPM 
 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.