MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mã CK
Nguồn báo cáo
Ngành
 

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu DCM,DCL,DCS,DIG

Nguồn báo cáo: CTCP Chứng khoán Đông Nam Á - ASEANSC 
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Mã CK: DCM(39.1 -0.8 %)
Chi tiết: Dạng tệp:    Ngày phát hành: 03/03/2017 

Khuyền nghị:

- DCM: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.0 - 11.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.4 - 11.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 11.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 11.8 - 12.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

- DCL: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.0 - 24.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 26.0 - 28.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 22.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 18.0 - 20.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 20%.

- DCS:Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 2.4 - 2.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 2.8 - 3.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 2.4. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 3.2 - 3.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

- DIG: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.2 - 8.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.6 - 8.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 8.2. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 9.0 - 9.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới info@cafef.vn
Ngày Tiêu đề Nguồn Mã CK
liên quan
Tải về
12/07/2024 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VƯỢT KỲ VỌNG - PHS PHS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - QNS (Q2/2024) DSCS  QNS 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - VCI (Q2/2024) DSCS  VCI 
12/07/2024 Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng - MBS MBS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP - ACBS ACBS  IDC, SIP, KBC, BCM, GVR 
12/07/2024 TNH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 27.000 Đồng/cp): Kế hoạch mở rộng trên toàn quốc giúp nâng công suất gấp 4 lần trước năm 2030 SSI  TNH 
12/07/2024 Báo cáo phân tích kỹ thuật MBB- ORS ORS  MBB 
12/07/2024 KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tháng 7.2024 ORS  Báo cáo chiến lược 
12/07/2024 BMP - Lợi suất cổ tức hấp dẫn - MIRAE MIRAE  BMP 
12/07/2024 Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM- FPTS FPTS  DPM 
 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.