MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mã CK
Nguồn báo cáo
Ngành
 

Báo cáo nhanh cổ phiếu Ninh Vân Bay

Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI 
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - Mã CK: NVT(10.4 -0.5 %)
Chi tiết: Dạng tệp:    Ngày phát hành: 26/05/2010 
  • Lợi thế mà cũng là rủi ro mang lại từ hoạt động góp vốn liên kết, liên doanh bởi một mặt làm gia tăng vốn sau khi đánh giá lại tài sản, một mặt làm tăng lợi thế thương mại phân bổ vào chi phí quản lý ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NVT.
  • Với mức giá hiện tại là 25,400 VND có thể nói là mức giá khá hấp dẫn so với nhóm cổ phiếu bất động sản nếu xét đến các dự án và hiệu quả các dự án đang thực hiện trong tương lai. Ngoài ra lĩnh vực du lịch thu hút được lượng vốn FDI khá lớn và có triển vọng trong năm 2010, do đó NVT là cổ phiếu thích hợp cho đầu tư dài hạn.
Ngoài ra:
  • Năm 2010 NVT tiếp tục khai thác 58 biệt thự của dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 1 và 51 biệt thự của dự án Ana Mandara Ninh Bình (từ quý IV). Với suất sinh lợi của dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 1 đã đạt được TVSI ước lượng doanh thu cho hoạt động này vào khoảng 140.9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 55%. Sau khi trừ đi phần lợi ích cổ đông thiểu số thì lợi nhuận công ty mẹ của hoạt động khai thác du lịch chúng tôi ước lượng là 13.4 tỷ đồng.
  • Cộng gộp hai hoạt động (kinh doanh thẻ và khai thác du lịch) TVSI có được con số lợi nhuận của công ty mẹ hoạt động du lịch là 31.4 tỷ đồng.
  • Như vậy với con số lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cho năm 2010 là 121.7 tỷ thì mức độ đóng góp của hoạt động bất động sản và du lịch lần lượt là 74.2% và 25.8%.
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới info@cafef.vn
Ngày Tiêu đề Nguồn Mã CK
liên quan
Tải về
12/07/2024 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VƯỢT KỲ VỌNG - PHS PHS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - QNS (Q2/2024) DSCS  QNS 
12/07/2024 BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - VCI (Q2/2024) DSCS  VCI 
12/07/2024 Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng - MBS MBS  Báo cáo vĩ mô 
12/07/2024 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP - ACBS ACBS  IDC, SIP, KBC, BCM, GVR 
12/07/2024 TNH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 27.000 Đồng/cp): Kế hoạch mở rộng trên toàn quốc giúp nâng công suất gấp 4 lần trước năm 2030 SSI  TNH 
12/07/2024 Báo cáo phân tích kỹ thuật MBB- ORS ORS  MBB 
12/07/2024 KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tháng 7.2024 ORS  Báo cáo chiến lược 
12/07/2024 BMP - Lợi suất cổ tức hấp dẫn - MIRAE MIRAE  BMP 
12/07/2024 Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM- FPTS FPTS  DPM 
 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.