MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mã CK
Nguồn báo cáo
Ngành
 

Báo cáo cập nhật ngành cao su

Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS 
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Mã CK: DPR(34.8 2.1 %)
Chi tiết: Dạng tệp:    Ngày phát hành: 22/03/2016 

- DPR: Cả doanh thu và lợi nhuận của DPR đều chó xu hướng giảm trong 4 năm trở lại đây. Cụ thể, năm 2015, doanh thu thuần của DPR đạt 853,7 tỷ giảm 9,05% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 157,9 tỷ đồng, giảm 35,7% so với năm 2014. LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 33,1% xuống còn 145,8 tỷ đồng. Trong năm 2016, DPR đặt kế hoạch thanh lý và tái canh khoảng 460 ha, sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ khoảng 18.000 nghìn tấn và dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền mặt.

- HRC: Kết quả kinh doanh năm 2015 của HRC giảm mạnh so với 2014, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi thị trường tiệu thụ cao su thế giới và trong nước, giá bán cao su bình quân cả năm của công ty đạt 31,42 triệu đồng/tấn, giảm 23% so với năm 2014. Tình hình nắng hạn mùa khô 2014-2015 diễn ra gay gắt, kéo dài cũng làm ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sống và chất lượng của vườn cây kiến thiết cơ bản. Tổng số cây cao su bị chết là 16.484 cây.

- PHR: Cao su Phước Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản lượng cao su sản xuất 17.600 tấn; thu mua 10.000 tấn và tiêu thụ được 27.600 tấn cao su thiên nhiên. Công ty cũng đặt chỉ tiêu doanh thu ước đạt 907,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 100,71 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% mệnh giá.

- TRC: Mặc dù lợi nhuận sụt giảm 19,5% so với năm 2014, nhưng vẫn vượt kế hoạch năm nhờ thanh lý vườn cây cao su và lợi nhuận khác 22,2 tỷ đồng và chi phí bán hàng giảm mạnh -40,5% so với cùng kỳ năm 2014 ở mức 2,5 tỷ đồng. Cụ thể năm 2015, doanh thu của TRC đạt 363 tỷ đồng, giảm 27,5% và hoàn thành 81,22% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 57,3 tỷ đồng, giảm 59% và hoàn thành 183% kế hoạch.

- VHG: Về kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu năm 2015 đạt 660 tỷ đồng tăng mạnh 67% so với 2014, nhưng lợi nhuận gộp giảm hơn 32%, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tài chính tăng gần 2 lần lên 13 tỷ đồng và không còn khoản lãi khác tăng đột biến, cũng như do ảnh hưởng bởi thị trường cao su giảm mạnh trong năm.

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới info@cafef.vn
Ngày Tiêu đề Nguồn Mã CK
liên quan
Tải về
26/02/2024 Danh mục chọn lọc cổ phiếu theo KQKD Q4/2023 MIRAE  Báo cáo thị trường 
26/02/2024 Báo cáo Chiến lược thị trường tuần 26/02/2024 – Điều chỉnh để tăng tiếp ? MBS  Báo cáo chiến lược 
25/02/2024 PVT: Đội tàu tiếp tục mở rộng công suất - FSC FSC  PVT 
24/02/2024 VIB (Q4/2023): Tín dụng trở lại DSCS  VIB 
23/02/2024 MWG - Báo cáo phân tích - MUA MBS  MWG 
23/02/2024 SZC - Báo cáo phân tích - NẮM GIỮ MBS  SZC 
23/02/2024 VNM (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 82.000 Đồng/cp): Thị phần tăng sau thay đổi nhận diện thương hiệu SSI  VNM 
23/02/2024 HDG - CHỜ ĐỢI CHU KÌ TĂNG TRƯỞNG MỚI - VCBS VCBS  HDG 
23/02/2024 Báo cáo cập nhật HPG- Q4.2023 - PSI PSI  HPG 
23/02/2024 MSB - Cập nhật cuộc họp với các chuyên viên phân tích - KBSV KBSV  MSB 
 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.