MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/04/2023, 07:59
PXL

 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: PXL 13.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PXL: 12.5.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
+ Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
+ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16 tháng 06 năm 2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PXL: NQ HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
PXL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PXL: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo
PXL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PXL: Quyết định duy trì diện cảnh báo và Thông báo về trạng thái chứng khoán
PXL: Công ty cổ phần Đầu tư MHC- đã bán 50.000 cp - không còn là cổ đông lớn
PXL: Công ty cổ phần Đầu tư MHC - CĐL - đã mua 208.000 cp
PXL: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PXL: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PXL: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.