MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2024, 00:00
PXI

 Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí (UpCOM)

Giá hiện tại: PXI 2.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PXI: 26.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2024
          - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT độc lập năm 2023.
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
+ Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
+ Chia cổ tức năm 2023.
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PXI: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
PXI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
PXI: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
PXI: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
PXI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PXI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PXI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PXI: QĐ của Tòa án nhân dân quận 1 TP. Hồ Chí Minh về bản án tranh chấp hợp đồng thi công với CTCP Thái Sơn E&C
PXI: 26.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PXI: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.