MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 17/04/2015, 00:00
PVFCC

 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí

Giá hiện tại: PVFCC 0.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PVI: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đăng ký bán 1.047.500 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.869.863 CP (tỷ lệ 1,28%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Khuyến Nguồn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.047.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/04/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/05/2015.


Tài liệu đính kèm:

HNX
Các tin khác
Cổ phiếu DCM tăng tốc, PVFCCapital thoái bớt vốn chốt lãi
DCM: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã bán 1.112.080 cp
PVFCC lại tiếp tục mua vào lượng lớn cổ phiếu DCM của Đạm Cà Mau
DCM: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã mua 4.641.760 cp
PTSC Thanh Hóa (PSN) sắp đưa 40 triệu cổ phiếu gia nhập sàn UpCOM
DCM: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã mua 6.105.680 cp
DCM: CTCP QLQ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã mua 5.227.410 cp
DCM: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã mua 535.000 cp
PVFC Capital trở thành cổ đông lớn của Đạm Cà Mau
DCM: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã mua 100.000 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.