MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/12/2023, 00:00
PSL

 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: PSL 12.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSL: Nghị quyết HĐQT dự ước kết quả SXKD năm 2023
Các tin khác
PSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị Kỳ họp ngày 05.06.2024
PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV
PSL: 28.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PSL: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị Kỳ họp ngày 21.03.2024
PSL: Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII
PSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PSL: 25.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (250 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.