MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/08/2017, 09:01
PSE

 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX)

Giá hiện tại: PSE 11.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSE: Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc đăng ký bán 28.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Sỹ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.000 CP (tỷ lệ 0,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu xếp tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/08/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/08/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
PSE: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
PSE: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2024
PSE: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSE: 10.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSE: Báo cáo thường niên 2023
PSE: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSE: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSE:Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PSE: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PSE: CBTT chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PSE
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.