MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/10/2018, 16:18
PSB

 Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)

Giá hiện tại: PSB 7.6 +0.1(+1.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSB: Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc chưa mua CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Hạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/10/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
PSB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
PSB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 22 tháng 4 năm 2024
PSB: Phùng Như Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 0 CP
PSB: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PSB: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSB: Ông Phùng Như Dũng-Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 12.100 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.