MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 06/05/2019, 09:55
PPH

 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (UpCOM)

Giá hiện tại: PPH 30.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Các tin khác
PPH: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
PPH: 27.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
PPH: Quyết định Hội đồng quản trị ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023
PPH: 14.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
PPH: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023
PPH: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
PPH: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024
PPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PPH: 17.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PPH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.