MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/03/2024, 00:00
PJC

 Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: PJC 25.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PJC: 19.3.2024, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.500 đ/cp) và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJC của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
+ Một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/04/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày lam việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

 

Theo HNX

Các tin khác
PJC: 23.5.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức (1.500 đ/cp)
PJC: Nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức còn lại năm 2023 (1.500 đ/cp)
PJC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
PJC: 24.5.2024, chốt DS trả cổ tức còn lại năm 2023 (1.500 đ/cp)
PJC: Bổ sung tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PJC: Báo cáo thường niên 2023
PJC: 17.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PJC: Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận tại BCTC năm 2023
PJC: 19.3.2024, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.500 đ/cp) và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PJC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.