MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
PHS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (UpCOM)

Giá hiện tại: PHS 12.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PHS: Nghị quyết HĐQT thông qua tăng và gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI
Các tin khác
PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
PHS: 24.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp)
PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng
PHS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PHS: Bổ nhiệm bà Wang, Gwan Fang giữ chức thành viên BKS từ 17.04.2024
PHS: Điều lệ Công ty
PHS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng
PHS: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PHS: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.