MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/05/2024, 00:00
PGB

 Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (UpCOM)

Giá hiện tại: PGB 17.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 

 

Theo HNX

Các tin khác
PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán
PGB: NQ HĐQT v.v thay đổi Chi nhánh quản lí 11 Phòng giao dịch từ Chi nhánh Hà Nội về Chi nhánh Đông Đô
PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan
PGB: Ông Oliver Schwarzhaupt được bổ nhiệm là người đại diện pháp luật
PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PGBank
PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PGB: 31.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
PGB: Ngày 06/05/2024, giao dịch 120.000.000 cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
PGB: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ với bà Đinh Thị Huyền Thanh và TGĐ với ông Nguyễn Thành Tô
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.