MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UNIXCTCP Đầu tư U&I

Công ty Cổ phần Đầu tư U&I (U&I Investment Corporation) là tên gọi của công ty mẹ bao gồm nhiều công ty thành viên và liên doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Bất động sản, Xây dựng, Giao nhận vận tải, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Nông nghiệp, Dịch vụ và Sản xuất hàng xuất khẩu. U&I là từ viết tắt của cụm từ Bạn và Tôi trong tiếng Anh (You and I), được thành lập bởi ông Mai Hữu Tín và bà Đoàn Ngọc Tố Uyên, những doanh nhân người Bình Dương với niềm tin rằng khi cùng làm việc với nhau người Việt Nam cũng có thể làm kinh doanh và làm giỏi được.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử phát triển:

  • Đầu năm 1998, Bình Dương bắt đầu được biết đến như một địa điểm đầu tư hấp dẫn trong một nước Việt Nam đang phát triển ổn định giữa lúc hầu hết các nước khác trong khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 1997. Các nhà đầu tư nước ngoài đến Bình Dương ngày càng nhiều. Họ cần thông tin, cần biết cách chọn địa điểm đầu tư và xin giấy phép hoạt động, cần được cung ứng các dịch vụ về xuất nhập khẩu trong khi chưa xây dựng được nguồn nhân sự đủ chuyên môn. U&I, với cái tên ban đầu là công ty TNHH U&I, đã ra đời để đáp ứng tất cả các nhu cầu trên. 
  • Do các sáng lập viên có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực trên và đã sớm tạo dựng được trước các mối quan hệ cần thiết nên ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, U&I đã nhanh chóng thu hút được một lượng khách hàng ổn định để tồn tại và tạo tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của tên gọi U&I

Lĩnh vực:
  • Logistics
  • Xây dựng
  • Bất động sản
  • Tài chính
  • Sản xuất
  • Bán lẻ
  • Nông nghiệp
  • Dịch vụ

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.