MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

KIS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - KIS>
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) được thành lập vào 12/2010 bởi Công ty TNHH Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities Co., Ltd, Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn dệt may Việt Nam và các cổ đông khác. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán,Lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác được pháp luật cho phép.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 133,523,434 138,732,068 164,418,010 214,490,525
Lợi nhuận tài chính 6,359,586 -1,849,523 -4,707,337 -1,966,328
Lợi nhuận khác 54,068 -15 25,029 -363,439
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 46,589,781 44,025,121 49,466,742 64,317,144
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 36,117,473 34,616,531 40,175,411 51,453,716
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 36,117,473 34,616,531 40,175,411 51,453,716
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 3,489,916,488 3,501,637,514 4,687,800,229 4,746,801,557
Tổng tài sản 3,556,956,504 3,569,255,863 4,752,751,026 4,920,967,366
Nợ ngắn hạn 1,458,682,653 1,441,403,467 1,885,418,169 2,002,180,793
Tổng nợ 1,458,682,653 1,441,403,467 1,885,418,169 2,002,180,793
Vốn chủ sở hữu 2,098,273,851 1,897,241,841,396 2,867,332,857 2,918,786,573
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.